Protectia datelor personale

1. Operatorul Datelor cu Caracter Personal

LARA SWEETS, prin domeniul web: www.larasweets.ro si www.fitcake.ro, colectează şi procesează date personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. 

2. Tipurile de date pe care le colectam

Datele, informaţiile şi documentele cu caracter confidenţial, cât şi cele cu caracter personal care se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. sunt sau pot fi incluse de: a. Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului său a dispozitivului dvs. mobil, informații poștale și alte informații utilizate pentru a expedia / livra o Comandă, date de facturare, precum și în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri. b. Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare, în interacţiunea online. c. Informaţii financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzacţii în baza unei Comenzi generate de către dvs. în calitate de Client. j. Orice alte informaţii furnizate în vederea realizării şi livrării Comenzii dvs. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când ne deveniți Client, utilizaţi serviciile noastre online, completați şi ne transmiteţi un formular online, plasaţi o comandă, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre de comunicare. De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terţi.

3. Scopul Prelucrarii Datelor cu Caracter Perosonal

LARA SWEETS colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri: a. în vederea înregistrării comenzilor şi livrării Comenzilor de produse şi servicii; b. în scopul emiterii de fatcuri şi a procesării tranzacţiilor de plată în baza Comenzii plasate; c. în scop de marketing personalizat, în a oferi şi îmbunătăţi produsele şi serviciile prestate; d. în scopul respectării obligaţiilor legale; Refuzul furnizării datelor personale pentru scopurile de mai sus ne poate pune în imposibilitatea de a înregistra şi onora Comanda dvs., de a vă livra produsele şi de a vă emite facturile aferente.

4. Temeiul Legal Pentru Colectarea Datelor cu Caracter Personal

Bază legală pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este reprezentat de consimţământul dumneavoastră, implicit, din momentul plasării unei Comenzi utilizându-vă de date personale. Legislaţia relevanţă în domeniu: a. Parlamentul European şi Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD sau GDPR). b. Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018. c. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; d. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

5. Perioada Prelucrarii Datelor Personale

Datele personale sunt prelucrate din momentul în care dvs., în calitate de Client, ni le comunicaţi, prin plasarea unei Comenzi, şi până în momentul în care decideţi să renunţaţi la aceasta prelucrare, comunicându-ne cel puţin în scris, prin e-mail, această decizie. Renunţarea va produce efecte numai pentru viitor. Datele personale sunt, în orice împrejurare, prelucrate cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

6. Protejarea si Divulgarea Datelor cu Caracter Personal

Protejăm datele dvs cu caracter personal colectate şi procesate prin reglementari tehnice şi organizatorice adecvate (inclusiv din punct de vedere al securităţii). De asemenea, protejăm datele dvs cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, distrugerii, pierderii. Informaţiile complete şi permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi începând cu 25 mai 2018 pe website-ul nostru, la adresa https://larasweets.ro/gdpr/. Cu toate acestea, rețineţi faptul că niciun website, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: a. autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale); d. intermediarii implicaţi în administrarea Comenzii dumneavoastră; e. partenerilor de marketing, ca urmare a abonării la baza noastră de date (prin Comandă sau Newsletter)

7. Drepturile Dumneavoastra

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condiţiilor specificate în legea 677/2001 şi în Regulamentul privind protecţia datelor la nivel european 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi: a. Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta LARA SWEETS care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail. b. Dreptul la portabilitate: în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastră c. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte sau incorecte, inclusiv dreptul de a completă datele cu caracter personal incomplete. d. Dreptul la ștergerea datelor: Puteţi obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de către LARA SWEETS atât timp cât acest lucru nu împiedica îndeplinirea obligaţiilor impuse de o Comandă faţă de dumneavoastră. e. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim.br> f. Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct, prin dezabonare de la informațiile primite, prin următoarele mijloace: - prin transmiterea unui e-mail către office@larasweets.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți. - urmând instrucțiunile din fiecare newsletter, privind condiţiile de dezabonare, “unsubscribe”. g. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca LARA SWEETS să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: - dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, LARA SWEETS va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim. - dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, LARA SWEETS trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal. - dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. - dacă LARA SWEETS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță. h. Dreptul de retragere a consimţământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. i. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere şi obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia. j. Dreptul de a vă adresa justiției. k. Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator şi de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere. Dacă sunteți de părere că LARA SWEETS vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresaţi o plângere Autorități Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail, la adresa office@larasweets.ro. Menţionăm că pentru a putea procesa cererea este posibil să vă solicităm şi informaţii suplimentare.