Termeni și Conditii

1. Definitii. Scop

1.1 Prezentul document conține termenii și condițiile pentru utilizarea prezentului Website aparţinând “LARA SWEETS”.
1.2 Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel: - ”LARA SWEETS” înseamnă brandul de cofetărie şi patiserie sub de care aparţine domeniul web: www.larasweets.ro. Contactarea reprezentanţilor LARA SWEETS se realizează prin numărul de telefon: +4 (0) 722 543 650 sau prin e-mail: office@larasweets.ro. - “Comandă” înseamnă înţelegerea scrisă sau verbală intervenită între LARA SWEETS şi Client, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor servicii sau produse LARA SWEETS - “Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la produsele, serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de către LARA SWEETS - “Client” înseamnă persoana fizică sau un reprezentant al unei persoane juridice ce accesează website-ul şi efectuează diverse acţiuni în cadrul acestuia, contactează, sau nu, LARA SWEETS, plasează, sau nu, o comandă, dusă la îndeplinire sau nu de către LARA SWEETS. Politica de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal se aplică în oricare dintre cazurile amintite.
1.3 Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între LARA SWEETS şi fiecare Client care utilizează website-ul. LARA SWEETS recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii şi actualii Clienţi a prezentului document.
1.4 Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a website-ului sunt guvernate de politica de confidențialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal („GDPR”), accesibilă prin linkul https://larasweets.ro/gdpr/ care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să o parcurgeţi în întregime.
1.5 Utilizarea website-ului, cu toate funcţionalităţile sale, implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a politicii descrise în GDPR.
1.6 LARA SWEETS îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora vă putea fi accesată de către Clienți în secțiunea ”Termeni și condiții”.
1.7 Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Site-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel LARA SWEETS sau afiliații acestuia.
1.8 LARA SWEETS își rezervă dreptul de refuza onoarea unei Comenzi în scopuri ilicite și imorale, sau în cazuri în care este pusă în pericol starea de sănătate şi bunăstare umană. În acest caz, reprezentanţii LARA SWEETS vor informa Clientul despre refuzul de a onora respectiva Comanda .
1.9 LARA SWEETS pune la dispoziţia Clientului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din site, pentru comunicarea oricăror aspecte dorite ale Clientului către LARA SWEETS. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI ŞI SĂ NU FOLOSIŢI WEBSITE-UL www.larasweets.ro

2. Proprietate Intelectuala

2.1 Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la LARA SWEETS sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a LARA SWEETS. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
2.2 Toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală vor fi acoperite de prevederi într-un posibil contract de prestări servicii şi produse / comanda intre LARA SWEETS şi Client.

3. Publicitate

3.1 Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând LARA SWEETS și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări.
3.2 Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin transmiterea unei solicitări în scris la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din website-ul LARA SWEETS;
3.3 Newsletterele LARA SWEETS sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de LARA SWEETS.
3.4 Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de către LARA SWEETS.

4. Raspundere

4.1 Clientul va păstra în condiții de siguranță datele personale introduse pe website, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.
4.2 LARA SWEETS nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale website-ului (g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe website).
4.3 LARA SWEETS oferă spre utilizare website-ul „ca atare”, aşa cum este disponibil, cu toate defectele existente, şi nu oferă alte garanţii şi condiţii explicite, implicite sau statutare, potrivite pentru un anumit scop, titlu, incompatibilitate a programelor software, integrare, sau a celor care pot apărea pe parcursul activităţii.
4.4 În nici un caz LARA SWEETS nu va fi ţinută responsabilă pentru daune speciale, directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţa sau orice alte daune survenite în orice mod din sau în legătură cu disponibilitatea, utilizarea, performanţa website-ului LARA SWEETS, inclusiv viruşi presupus să fi fost obţinuţi prin intermediul website-ului LARA SWEETS, chiar dacă LARA SWEETS a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune şi indiferent de formă de acţiune legală.

5. Sesizari si Reclamatii

5.1 Clientul poate formula reclamaţii, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe website.

6. Utilizarea si Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Ale Persoanelor Fizice

6.1 Prin utilizarea website-ului, Clientul înţelege şi acceptă să transmită LARA SWEETS date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în politica GDPR, publicată pe website, care completează aceşti Termeni și Condiții.

7. Confidentialitate

7.1 Atât LARA SWEETS cât și Clientul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea datelor personale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin Comanda, sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.
7.2 Datele personale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.
7.3 Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind informații confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către LARA SWEETS cu încălcarea prezentei secțiunii (îi) sunt puse la dispoziția LARA SWEETS pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Client despre care LARA SWEETS consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către LARA SWEETS (iii) sunt cunoscute de LARA SWEETS înainte de a fi primite de la Client fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de LARA SWEETS independent de datele personale dezvăluite de Client.

8. Forta Majora

8.1 Nici LARA SWEETS și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor lor contractuale sau legate de vreo Comandă, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.


9. Legea Aplicabila si Solutionarea Disputelor

9.1 LARA SWEETS și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii. 9.2 Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO